Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu firma Restauracja Paradis Teresa Skrzypczyk, 45-758 Opole ul. Prószkowska 73, NIP: 754-268-82-55 – zwana dalej Restauracją – informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Restauracja

2. Przedstawicielem Administratora jest Teresa Skrzypczyk, info@paradis.opole.pl, 45-758 Opole ul. Prószkowska 73

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy (przesłanie oferty restauracji, korespondencja i ustalenia prowadzone w celu zawarcia umowy na realizację usług gastronomicznych),
 • realizacji zamówień na artykuły spożywcze i towary oraz usługi niezbędne do prowadzenia działalności restauracyjnej,
 • obsługi zgłaszanych spraw,
 • wystawienia faktury,
 • windykacji należności.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi realizację umowy.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na potrzeby Restauracji usługi: prawne, pocztowe, przewozowe, księgowe a także Urzędy Państwowe, jeśli wynika to z obowiązujących ustaw.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych. 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnień publiczno-prawnych tj. 6 lat.

8. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzanie danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • a jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, prawo cofnięcia zgody.

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby uznali Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

==============================================================

Ciasteczka
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te”

 • mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych za pośrednictwem np. Google Analytics,
 • marketingowych – np. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych w tym renarketing, w szczególności sieci Google.,
  udostępniania funkcji Serwisu.

W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

 • https://www.google.com/ads/preferences/

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

==============================================================

Kontakt z administratorem
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: info@paradis.opole.pl