RODO
 
   
 
 
  Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu firma Restauracja Paradis Teresa Skrzypczyk, 45-758 Opole ul. Prószkowska 73, NIP: 754-268-82-55 – zwana dalej Restauracją –  informuje , że :
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Restauracja
 
 1. Przedstawicielem Administratora jest Teresa Skrzypczyk,info@paradis.opole.pl, 45-758 Opole ul. Prószkowska 73
 
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia  – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy (przesłanie oferty restauracji, korespondencja i ustalenia prowadzone w celu zawarcia umowy na realizację usług gastronomicznych),
  • realizacji zamówień na artykuły spożywcze i towary oraz usługi niezbędne do prowadzenia działalności restauracyjnej,
  • obsługi zgłaszanych spraw,
  • wystawienia faktury,
  • windykacji należności,
 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi realizację umowy.
 
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na potrzeby Restauracji usługi: prawne, pocztowe, przewozowe, księgowe a także Urzędy Państwowe, jeśli wynika to z obowiązujących ustaw.
 
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
 
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnień publiczno-prawnych tj. 6 lat.
 
 1. Przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzanie danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu
  • a jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, prawo cofnięcia zgody.
 
 1. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby uznali Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 1. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 


 


Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Opole, ul. Prószkowska 73
tel. 77 474 00 61
e-mail: info@paradis.opole.pl
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS